Golubački grad

Čudesna Srbija
Nacionalni park Đeprda po svojim prirodnim i istorijskim obeležjima jedinstven je u Evropi. Obuhvata površinu od 63.680 ha i prostire se 100 km duž obale Dunava, od Golupca do Kladova, na teritorijama opština Golubac, Majdanpek i Kladovo. Celo područje pruža izvanredne uslove za turizam, lov i ribolov, sportove na vodi i druge vidove rekreacije.
Dominantno mesto na ulasku u Đerdapsku klisuru zauzima tvrđava Golubački grad, podignuta na nepristupačnoj steni, na visokim liticama, na mestu gde je Dunav najširi u svom toku, i strateški kontroliše sav saobraćaj uzvodno i nizvodno. U periodu rimskih osvajanja Dunav je bio prirodan odbrambeni bedem te su utvrđenje, kroz istoriju, koristili Rimljani, Vizantinci, Bugari, Mađari, Turci i Srbi. Svi su se borili da osvoje Golubačku tvrđavu jer su time sticali kontrolu i moć nad državnom granicom.
O nastanku imena grada govori više legendi ali su sve veoma slične. Prema jednoj, u glavnoj kuli, poznatoj pod nazivom „Šešir kula“, bila je zatočena vizantijska carica Jelena. Zbog usamljenosti gajila je golubove po kojima je grad i dobio ime. Druga legenda u prvi plan stavlja tužnu sudbinu devojke Golubane, treća se oslanja na jata divljih golubova koja se ovde gnezde a četvrta naziv tvrđave vezuje za njen izgled koji nalikuje golubovima na steni.
Tvrđavu Golubački grad, zidanu od kamena vađenog iz obližnjeg rudnika, čini devet kula visine do 25 metara sa drvenim konstrukcijama i stepenicama koje ih povezuju. Gradom dominira „Šešir kula“, kasnije je pridodata „Topovska kula“, a u sredini je izgrađena četvrtasta kula sa kapelom što ukazuje da je tu, verovatno, bio pravoslavni hram. Prilikom prvih arheoloških istraživanja otkriven je veliki broj predmeta od keramike, gvožđa i drveta, dosta bronzanog i bakarnog novca kao i petnaestak zlatnih novčića.
Kako je Golubački grad prostorna kulturno-istorijska i prirodna celina od značaja za turizam, jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija na Dunavu, prostor koji je zbog svojih karakteristika, vrednosti i prioritetne turističke namene dobio poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite, Vlada Republike Srbije proglasila ga je (3.06.2011.) Turističkim prostorom „Tvrđava Golubački grad“ kojim upravlja Društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj turizma „Tvrđava Golubački grad“. U okviru Tvrđave za posetioce su otvoreni i Centar za posetioce i deo arheološkog parka, a izgrađen je i pristan za turističke brodove.
U okviru krstarenja „Dunavom kroz istoriju“ ekipa Internet Serbia Travel News-a posetila je Tvrđavu Golubački grad i uverila se da se u ovoj izuzetnoj turističkoj atrakciji boravak turista odvija po svim svetskim standardima i da ga ne treba propustiti.
Informacije:
"Tvrđava Golubački grad d.o.o"
. +381 66 8877551, +381 12 638798
📧 tvrdjavagolubac@gmail.com
💻
www.tvrdjavagolubackigrad.rs