Početna

INTERNET SERBIA TRAVEL NEWS obilaze zemlju i svet. Internet Serbia Travel News, kao izdavač, osluškuje tržište, otkriva pravce interesovanja, predlaže destinacije i oglašava ponudu hotelsko-ugostiteljske industrije u celini. Povezujemo sve zainteresovane strane, uspostavljamo kontakte i omogućavamo neposredu komunikaciju između tržišne turističke ponude i potražnje. U obilju informacija koje ćete od nas dobijati Vi izaberite ono što Vas interesuje: banjski, lovni, agrarni, tranzitni, morski, jezerski, rečni, planinski, sportski, kongresni, sajamski, omladinski turizam, manastirske i izletničke ture, hotelsko-ugostiteljske kapacitete, turističke agencije, domaće i inostrane destinacije. Izaberite Vašu ciljnu grupu, uspostavite kontakt uz našu pomoć ili neposredno, postavite nam pitanja na koja ćemo potražiti odgovore u najkraćem roku i imajte u vidu da je naša baza podataka takva da moþemo odgovori na gotovo sva vaša interesovanja. Ono što ne znamo, znamo ko zna.

Dobro došli u Srbiju

Srbija je zemlja lepote i šarma, prirodnih bogatstava i kulturno-istorijskih spomenika, zemlja koja budi maštu i ostaje u sećanju. To je zemlja gostoprimljivih ljudi, romantične prirode, modernih gradova, atraktivnih sela, reka i jezera, planina i ravnica, banja i manastira.
Ako ste radoznali, pre ili kasnije, stići ćete u Srbiju, raskrsnicu Evrope. Slovenski šarm, toplina, maštovitost i gostoljubivost ovde su namenjeni putnicima namernicima.
INTERNET SERBIA TRAVEL NEWS goes all around the world. Internet Serbia Travel News as the publisher, will listen to the market, find out interest directions, suggest destinations and advertise the offer of the entire travel - catering industry.
We would like to connect all interested parties, to make contacts and enable direct communication between market travel supply and demand. In the abundance of information you will obtain from us, select what you are interested in: spa, hunting, agricultural, transit, seaside, lake, river, mountain, sports, congress, trade fair, youth tourism, monastery and excursion tours, hotel / catering capacities, travel agencies, local and foreign destinations. Select your target group, make contacts under our assistance or directly, ask questions, for which we shall look for answers as soon as possible and bear in mind that our data base is such that we can meet almost all your interests. What we do not know, we know who does.

Welcome to Serbia

Serbia is a country of beauty and charm, natural resources and cultural / historical monuments, a country which offers imagination and remains remembered. It is a country of hospitable people, romantic nature, modern cities, attractive villages, rivers and lakes, mountains and plains, spas and monasteries.
If you are curious, sooner or later, you will come to Serbia, the European crossroads. Slavic charm, warmth, imagination and hospitality are intended here for unexpected travelers.
ISTN se realizuje uz pomoc Ministarstva Ekonomije i Regionalnog razvoja Republike Srbije u cilju promocije turistickog proizvoda u zemlji i inostranstvu.
ISTN is carried out under assistance of Ministry of Economy and Regional Development of Republic of Serbia, in order to promote the travel product in the country and abroad.