Sava

REKE KOJE SPAJAJU
ČAROBNA REKA SAVA

Reka Sava, duga 950km, nastala od dve manje reke – Save Dolinke i Save Bohinjke, na svom toku prolazi kroz čak četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Tek su Stari Grci shvatili da Sava nije deo Dunava i dali su ovoj reci mitski zadatak da boga Zevsa (Dunav) hrani ambrozijom ne bi li bio besmrtan. Rimljani su Savu zvali “Savus” a Dunav “Danubius” te su sa tim nazivima i ucrtane na prve karte Balkana. Savom se plovilo od antičkih vremena a poseban značaj je imala u vreme Rimskog carstva. Tokom vekova, u zavisnosti od društveno-političko-privrednih situacija u priobalju njome se manje ili više plovilo. Raspadom bivše Jugoslavije opada i promet Savom a nautički turizam počinje da se razvija sporadično.
Danas se na Savi sve više razvija nautički i eko-turizam, plovi se rekreativno, radi uživanja i ribolova. Voda je čista, puna kvalitetne ribe. Priobalje je premreženo gustim šumama i atraktivnih lokacija na kojima se sve više organizuje turistička ponuda.

Turistička organizacija Beograda  i Internet Serbia Travel News turistima predlažu odlazak do beogradske opštine Surčin, na čijoj teritoriji je razvoj nautičkog turizma u najvećem usponu.

Opština Surčin, najmlađa od 17 beogradskih opština, obuhvata sela Beočin, Boljevci, Dobanovci, Jakovo, Petrovčić, Progar i Surčin. Na teritoriji ove opštine nalaze se  atrakcije poput Muzeja vazduhoplovstva, ribnjaka Živača i Bečmen, šume Zabran i lovišta “Crni lug”. Duž reke Save, ka Adi Ciganliji, postavljeni su brojni pristani sa kojih kreću prevozi katamarinama do sela Boljevci i Jakovo. U Boljevcima , na 36.kilometru rečnog toka,  izgrađeno je nautičko selo na vodi “Biser” sa nizom od 16 plovećih kućica. Ovo prvo nautičko selo u Srbiji nudi smeštaj na nivou hotelskih apartmana, a obezbeđeno je i 60 vezova za turiste koji dolaze svojim čamcima i brodovima. Nautičko selo ima i restoran “Savsku terasu”  sa gastronomskim specijalitetima, sportske terene, biciklističku stazu i kupalište. Turistički boravak na ovoj destinaciji podrazumeva i posetu salašu i ergeli “Stremen”, sa vožnjom fijakerom, “konjobusom” i jahanjem, manastiru Fenek, u kome se nalazi čestica mošti Svete Petke, vinariji “Sekulić“, sa degustacijom vina i obilaskom vinskog podruma i zanimljive staretinarnice, etno kuće “Stajkov” sa stalnom izložbom koja pokazuje kulturu življenja Srba i Slovaka u Boljevcima, kao i ekskluzivnom turističkom kompleksu kluba “S”. Posebna atrakcija je Bojčinska šuma u kojoj od maja do septembra traje manifestacija “Bojčinsko leto“. U Bojčinskoj šumi su i farma “mangulica” i etno restoran “Bojčinska koleba”. Ova destinacija je i mesto održavanja brojnih manifestacija kao što su “Sremački preskok”, “Fijakerijada”, “Strašilijada”, “Pozorišni festival male forme” i druge.

Turistička organizacija opštine Surčin

+ 381 69 690690

turizam.surcin@gmail.com

www.turizamsurcin.com