Bač

Turističke destinacije

IZAZOV ZA

NAUČNIKE

I TURISTE

U publikaciji “52 vikenda u Srbiji” Turističke organizacije Srbije, pod rednim brojem 3, predložena je vikend destinacija Bački Petrovac-Bačka Palanka-Bač.

Bač, drevni grad na Mostongi, dao je ime čitavoj regiji – Bačka.

Opština Bač, 62 km udaljena od Novog Sada i 140 km od Beograda, nalazi se u severozapadnom delu Srbije (jugozapadna Vojvodina), na levoj obali Dunava. Zapadnu granicu opštine čini najveći plovni koridor u Evropi – Dunav, u dužini od 43 km. Područje opštine Bač se nalazi između opština Bačka Palanka i Odžaci, dok se sa druge strane Dunava nalazi Vukovar u Republici Hrvatskoj. Kroz Bač protiče kanal koji pripada hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav. Opštinu Bač čini 6 naselja: Bač, Plavna, Bačko Novo Selo, Vajska, Bođani i Selenča. Gospodar Carigrada i car Istočnog rimskog carstva pominje Bač u svom pismu još 535. godine. U 12. veku Bač je bio sedište mitropolije.

Zaštitni znak Bača je Tvrđava, srednjevekovno utvrđenje poznato kao najstarija srednjevekovna tvrđava u Vojvodini, čiji je neposredni graditelj bio Petar Varadi (Petrovaradinska tvrđava u Novom Sadu). Njena istorija počinje u bronzano doba, o čemu svedoči mač koji se čuva u Budimpešti. Tvrđava u Baču spada u tzv. ”Vodene gradove”, jer je sa svih strana bila opkoljena rekom, a prilazilo joj se pokretnim mostovima. U unutrašnjosti tvrđave se nalazi centralna, najviša, kula koja je služila kao važan deo odbrambenog sistema tvrđave ali i kao osmatračnica. Obilazak tvrđave i penjanje uz Donžon kulu neizostavna su turistička aktivnost.

Bač je prema nekim letopisima bio i Avarska tvrđava, u njemu je osnovana županija, a na prelazu prvog milenijuma u drugi već je bio izgrađen i utvrđen grad povezan Mostongom sa Dunavom. Za vreme Arpadovića Bač postaje i kraljevski grad u koji dolaze plemići i vladari na dogovore, zborove i skupštine.

U centru Bača, u kući porodice Gebauer, u 19. veku otvorena je i prva apoteka u Vojvodini.

Manastir Bođani

Manastir Bođani, 13 km udaljen od Bača, jedna je od najvećih kulturno-istorijskih atrakcija. Po sačuvanim starim zapisima, Bođane je sazidao izvesni trgovac Bogdan koji je izlečio oči na obližnjem izvoru, pa je 1478. godine iz zahvalnosti sagradio pravoslavnu bogomolju na mestu iscelenja. U blizini manastira, kod sela Vajska, otkrivena je neolitska nekropola sa nalazima keramike.

Samostan

Znamenitost Bača je i Samostan čije temelje su postavili pripadnici viteško-monaškog reda Templara koji tek u prvoj polovini 12 veka poprima svoj i danas delimično sačuvan izgled. Ukidanjem kaluđerskog reda Templara samostan 1301. godine prelazi u ruke Franjevaca. U samostanu se čuva ikona slikara Dime rađena 1687. godine a pri njemu je i jedna od najstarijih biblioteka u zemlji u kojoj su pohranjene knjige iz 15. veka.

Smeštaj u Baču

Smeštaj u Baču, pravom izazovu kako za naučnike tako i za turiste, moguć je u hotelu “Centrallux”, restoranu-motelu “Ranch”, pansionima “Iverta” i “Jakić”, “Bussiness club-u” i “Lovačkoj kući” u lovištu “Plavna”. Večera u nekoj od obližnjih čardi pravi je gastronomski doživljaj.

Turistička organizacija opštine Bač
+ 381 21 772222
turizambac@eunet.rs
www.turizambac.org