Narodna Banka Srbije

Beograd

BANKA KAO MUZEJ

Za vreme manifestacije “Dani Evropske baštine” i Narodna Banka Srbije u ulici Kralja Petra 12. u Beogradu, otvorila je svoja vrata građanima. Ova palata skladne fasade sa heraldičkim simbolima, harmonične arhitekture i enterijera punog vajarskih i likovnih dela, ima šta i da pokaže.
Nakon oslobađanja od Turaka, srpska država počinje sa osnivanjem najznačajnijih državnih i kulturnih institucija. Po projektu poznatog bečkog arhitekte Konstantina Jovanovića, 1890. godine biva izgrađena palata Narodne banke Kraljevine Srbije, na mestu na kome se i danas nalazi. Prilikom kopanja temelja otkriven je kameni žrtvenik posvećen bogu Jupiteru, te se pretpostavlja da je u anrtičko doba na ovoj lokaciji bio Jupiterov hram. Po projektu istog arhitekte od 1923. do 1925. godine palata se znatno proširuje i danas predstavlja jedinstvenu celinu. Za izuzetno ostvarenje u projektovanju zgrade Narodne banke Konstantin Jovanović je dobio Orden svetog Save III reda.

Palata Narodne banke jedan je od najuspelijih primera italijanske renesanse u Beogradu. Središnji deo zauzimaju prostrani, svetli, mermerni holovi i stepenice sa kovanim gvožđem. Sve je puno stakla, vitraža a svodovi su islikani cvetnim motivima. Sala banke, sa impozantnom tavanicom, sva je u hrastovom duborezu. Do Drugog svetskog rata u toj sali nalazili su se portreti svih guvernera banke – ulja na platnu slikara Uroša Predića. Danas su u njoj portreti guvernera Đorđa Vajferta i njegove supruge Marije Vajfert (takođe rad slikara Uroša Predića iz 1927. godine). Na galeriji hola 1901. godine postavljeno je bronzano poprsje “Srbija” (identično detalju “Spomenika kosovskim junacima” u Kruševcu, rad vajara Đorđa Jovanovića).
Palata Narodne banke Srbije opčinila je i Feliksa Kanica koji je, u svojim zapisima o zgradi Narodne banke napisao “da bi mogla da krasi svaki veliki grad”.

Informacije: +381 11 30 27 207 www.nbs.rs