Selo Velebit

Seoski turizam

BRDOVITO SELO U
RAVNICI

Selo Velebit se nalazi između Palićkog jezera (17km) i Banje Kanjiža (12km) koje su povezane biciklističkom stazom “Panonska osmica”, na obodu ustalasane lesne zaravni na nadmorskoj visini od 106 m. Na području današnjeg sela nađeni su tragovi drevnih civilizacija i kultura (bakarno, bronzano doba). Ovo selo, jedino nastanjeno pravoslavnim življem u svojoj okolini, naselili su solunski dobrovoljci iz Like, potomci slavnog Nikole Tesle, koji su emigrirali u Ameriku, ali su se na poziv kralja na odbranu otadžbine vratili i učestvovali u I svetskom ratu.

Selo Velebit, koje ima kvalitetne voćnjake, pre svega kajsija i šljiva, okružuje 850ha vodene površine (AK “Velebit” i Kapetanski rit), što omogućava upražnjavanje nautičkog turizma, ribolov i pešačenje uz vodu. Stanovništvo neguje tradiciju uz poštovanje duhovnih vrednosti. Turistima izlažu svoje šarenice, ćemere (široki kožni opasač), male ličke kape i druge stare predmete, oblače se u tradicionalnu ličku narodnu nošnju, neguju tradicionalno muzičko stvaralaštvo, na bogatoj trpezi nude pršut, sir, ličke base u drvenim posudama (kajmak i sir), riblju čorbu i druge specijalitete. Brend sela Velebit je pecara Braće Kravić sa proizvodnjom prvoklasnih domaćih voćnih rakija. Posebno su zanimljive manifestacije “Vijanje Božića”, kada se konji kite vezenim peškirima, “Đurđevdanski uranak”, kada se ide na pašnjak i umiva iz vrela, i “Branje cveća uoči Vidovdana”, kada devojke dozivaju budućeg muža.

Selo Velebit ima izuzetnu ponudu ruralnog turizma, smeštaja u domaćinstvima najvišeg nivoa, iznajmljivanja soba ili kompletnih kuća, po izuzetno povoljnim cenama. U okviru svog projekta “Bogatsvo različitosti” turistički Klaster Istar 21 svrstao je Velebit među seoska naselja sa najvećim potencijalom za razoj turizma, u kojima turisti mogu da se upoznaju sa mađarskim i ličkim tradicionalnim nasleđem. Najaktivnije i najzaslužnije za razvoj turizma u selu je Udruženje građana “ĆEMER” Velebit, na čelu sa Radmilom Marjanov Panjević.

Mesna kancelarija sela Velebit

+ 381 24 885530, 63 8863082

velebit@kanjiza.rs , velebit@mail.com

www.cemervelebit.webs.com