Krstarenje Dunavom do Đerdapa

Putokazi Agencija

KRSTARENJE
DUNAVOM KROZ ISTORIJU

Krstarenje rekama je jedan od najtraženijih turističkih proizvoda ne samo u Evropi već i u celom svetu. Srbija zauzima važno mesto na Dunavskom putu od Nemačke do Crnog mora. Po dužini (2.850 km) i razgranatosti sliva (120 pritoka), Dunav je jedna od većih svetskih reka, a u Evropi druga posle Volge. Kroz vreme Dunav je bio važan vodeni put ali i granica među narodima. Od izvora do ušća, više od 80 miliona ljudi na njegovim obalama, u čak deset zemalja Evrope, govori razne jezike, pripada različitim religijama i neguje svoja različita istorijska nasleđa. Dunav, koji svaki narod na svom jeziku različito zove, postao je kičma puta koji kako Evropljanima tako i prekookeanskim turistima pruža gotovo neograničene mogućnosti plovidbe.
Na 1433. km svoga toka Dunav ulazi u Srbiju, teče kroz nju 588 km, plovan je celim tokom i predstavlja prirodnu vezu sa Nemačkom, Austrijom, Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom. Blizina Tise, Tamiša, Morave i Drine kao i brojnih unutrašnjih kanala i jezera, rečnih ostrva i rukavaca čini plovidbu jedinstvenim doživljajem. U Beogradu Dunav se susreće sa prekrasnom Savom. Odatle, na putu do Crnog mora prolazi kroz čudesnu Đerdapsku klisuru, odredište svih turista koji kažu da se “Lepota Dunava ne može opisati, ali se može – doživeti”.
Srbija je posle dužeg vremena ponovo dobila svoju redovnu turističku ponudu krstarenja Dunavom, koja je na raspolaganju zainteresovanim turistima i organizatorima putovanja. Trodnevni izlet podrazumeva plovidbu brodom “Aquastar Maxim”, smeštaj u hotelu “Aquastar Danube” (4*), različite izlete na destinaciji, kao i povratak autobusom uz obilazak brojnih lokaliteta.

PRVI DAN

Plovidba Beograd – Smederevo – Ram – Veliko Gradište – Golubac – Đerdapska Klisura – Donji Milanovac – Tekija – Kladovo (240km). Prolazi se pored Smederevske tvrđave, ušća reke Morave u Dunav, srednjovekovne Ramske tvrđave, Srebrnog jezera i Velikog Gradišta.

Proplovljavanjem pored Golubačke tvrđave ulazi se u područje Nacionalnog parka Đerdap i susreće sa najdužom i najdubljom evropskom klisurom gde je Dunav najlepši, i gde se nalaze ostaci jednog od najstarijih naselja u Evropi – Lepenskog Vira. Prolazi se pored Donjeg Milanovca, lika dačanskog kralja Decebala uklesanog u steni sa rumunske strane, Trajanove table, Tekije i stiže se u Kladovo.

DRUGI DAN

Iz Kladova se prave izleti po izboru:
Izlet 1: Kladovo – Muzej Đerdapa (Arheološki muzej koji svedoči o raznorodnim kulturama praistorijskog, rimskog i srednjovekovnog perioda na Dunavu) – Trajanov most (Gradio ga je rimski car Trajan početkom II veka. Skoro 1.000 narednih godina most je važio za najveći na svetu) – Diana (Rimsko utvrđenje) – Hidroelektrana Đerdap (Sagrađena 1974. godine, promenila je položaj Dunava, okolnih naselja i kulturno-istorijskih spomenika od kojih je dobar deo izmešten sa prvobitnih lokacija) – Tekija (Mesto poznato po ribarima i ribljim specijalitetima)
Izlet 2. Kladovo – Vratna (Obilazak tri najviša prirodna kamena mosta u Evropi, koji se nalaze nad istoimenom rekom, i manastira Vratna koji potiče iz 14. veka) – preko Negotina do sela Rajac i Rajačkih pimnica (Kompleks čini više od 160 grupisanih objekata ukopanih u zemlju koji služe za proizvodnju i skladištenje vina)

TREĆI DAN

Iz Kladova se kreće autobusom ka Beogradu duž Dunava:

Lepenski Vir (Arheološko nalazište, jedno od najstarijih urbanih naselja Evrope i sveta, koje predstavlja najveći domet kulture srednjeg kamenog doba (6.500. p.n.e.). – Kapetan Mišin Breg (Izuzetan etno kompleks sa koga se pruža najlepši pogled na Dunav i okolinu. Spoj umetnosti, autentičnih gastronomskih specijaliteta i gostoljubivosti ) – Golubac ( Golubačka tvrđava iz 14. veka, rušena i obnavljana kao granično utvrđenje između Srbije, Ugarske i Turske) – Viminacijum (antički lokalitet iz I veka koji je za vreme cara Hadrijana bio centar rimske provincije Gornje Mezije.

Pored njega su pronađeni ostaci mamuta izloženi u podzemnom “Mamut parku”) – Smederevska tvrđava (najveća očuvana ravničarska tvrđava Evrope. Njenim osvajanjem 1459. godine od strane Otomanskog carstva, označen je i kraj srpske srednjevekovne države) – Beograd

Trodnevena turistička tura Krstarenje Dunavom kroz istoriju”, za sada u realizaciji agencije “Kon Tiki”, a u narednom periodu i drugih agencija Srbije, 2014. godine počela je u julu mesecu, i trajaće do druge polovine meseca oktobra. Plan je da se sa realizacijom ovakvog programa u 2015. godine počne već od 1. aprila.

ISTN u dodatku daje program putovanja Dunavom.

 

Turistička organizacija Srbije

+ 381 11 6557100

office@serbia.travel

www.srbija.travel