Fruškogorski manastiri

Turističke destinacije

PUTEVI SVETLOSTI I OTKROVENJA

Fruškogorski manastiri smešteni u Sremu, na padinama Fruške Gore, svojom burnom istorijom, arhitekturom i likovnom lepotom, a pre svega značajnom ulogom duhovnog središta srpskog naroda, zauzimaju značajno mesto u kulturno-istorijskom nasleđu Srbije. Podignuti su u kasnom srednjem veku, u vreme povlačenja pred najezdom Turaka. Najviše manastirskih crkava sagrađeno je pod uticajem moravske i raške graditeljske škole. Tokom vekova crkve su obnavljane i menjane te su u unutrašnjosti izrađeni izvanredni barokni ikonostasi koje su oslikali najbolji srpski slikari tog vremena.Na Fruškoj Gori ima 16 manastira: Krušedol, Staro Hopovo, Novo Hopovo, Grgeteg, Velika Remeta, Mala Remeta, Sremska Ravanica, Jazak, Šišatovac, Petkovica, Bešenevo, Divša, Kuveždin, Rakovac, Beočin i Privina glava. Izdvajamo neke od njih:

Manastir KRUŠEDOL

Manastir Krušedol (građen 1509-1516), sa crkvom posvećenom Blagoveštenju, zadužbina je vladike Maksima Brankovića, sina despota Stefana. Podignut je kao mauzolej porodice Branković i poseduje izuzetno bogatu riznicu. U Krušedolu su sahranjeni mnogi znameniti ljudi iz srpske istorije: knjeginja Ljubica Obrenović, kralj Milan Obrenović i patrijarh Arsenije III Čarnojević.

Manastir HOVO HOPOVO

Manastir Novo Hopovo – 1555. godine u staru crkvu donete su mošti svetog ratnika Teodora Tirona, čime mu je osigurano posebno mesto među fruškogorskim manastirima. Priprata je jedinstvena po stojećim figurama i retko prikazivanim ciklusima apostolskih stradanja.

Manastir VELIKA REMETA

Manastir Velika Remeta, sa crkvom posvećenom Svetom Dimitriju, nastao je krajem 15. ili početkom 16. veka. Po predanju, osnovao ga je kralj Dragutin. U manastiru, središtu Srba u 16. i 17. veku, nalazila se prepisivačka škola.

Od živopisa iz 1568. godine sačuvano je nekoliko likova svetitelja u oltaru, na svodu i južnom spoljnom zidu.

Manastir MALA REMETA

Manastir Mala Remeta, sa crkvom posvećenom Bogorodičinom pokrovu, smešten je u blizini Vrdnika, jugoistočno od manastira Jazak. Osnovan je u kasnom srednjem veku kada su tu prebegli kaluđeri manastira Rače pored Drine. Svoj današnji izgled manastir je dobio je u obnovi započetoj 1739. godine.

Manastir GRGETEG

Manastir Grgeteg, sa crkvom posvećenom Svetom Nikoli, po predanju sagradio je despot Vuk Branković (Zmaj Ognjeni Vuk) za svog slepog oca, hilandarskog monaha Grgura, po kome je manastir i dobio ime. Barokni izgled crkva je dobila između 1766. i 1771. godine.

Manastir JAZAK

Manastir Jazak sa crkvom Svete Trojice, sagrađen je 1736. godine nadomak Vrdnika. Nedaleko od sadašnjeg, nalaze se ostaci Starog Jazka, koji je sagrađen u 16. veku. U manastiru se čuvaju tri raskošno dekorisana barokna trona ukrašena ikonama: tron Cara Uroša (1776.), Bogorodičin (1779.) i arhijerejski tron (1784.)

Manastir ŠIŠATOVAC

Manastir Šišatovac, sa crkvom posvećenom Rođenju Bogorodice, 1520. godine osnovao je žički iguman Teofil na mestu male crkve Svetog Nikole. Šišatovačka crkva se od ostalih fruškogorskih manastira izdvaja po bogato raščlanjenim fasadama od kamena i opeke, u kojima se vidi osećaj graditelja za plastično rimovanje oblika.

Manastir SREMSKA RAVANICA

Manastir Sremska Ravanica, sa crkvom posvećenom Vaznesenju Hristovom, podignut je u 16. veku. Posle Velike seobe Srba 1690. godine naseljavaju ga monasi manastira Ravanica. Dolazak ovih monaha iz Sent Andreje sa riznicom i moštima kneza Lazara doprineo je ponovnom oživljavanju kulta kneza Lazara.

Manastir FENEK

Manastir Fenek, sa crkvom posvećenom Svetoj Paraskevi, prema predanju osnovao je despot Stefan Branković sa ženom Angelinom. Važnu istorijsku ulogu odigrao je krajem 18. i početkom 19. veka kada je bio centar političke emigracije.

Informacije
Turistička organizacija Srbije
+ 381 11 655 71 00
Fax: + 381 11 32 2 10 68
office@serbia.travel
www.serbia-tourism.org

Manastir PETKOVICA

Manastir Petkovica, u blizini ruševina Šišatovca čiji je metoh bio, među fruškogorskim manastirima ističe se zbog izuzetne očuvanosti izvornog stanja. U pisanim izvorima pominje se u 16. veku. Njegovu vrednost čine relativno dobro očuvane freske.